Ohleduplnost k životnímu prostředí je tématem, které rezonuje společností. Už jistojistě víme, že lidé ovlivňují život na planetě. A aby to nebyl vliv devastující, musíme mít všichni přírodu ve svých srdcích. Na každém výletě. Na každém treku. Odteď a každý den. Najděme způsob, jak žít v rovnováze s přírodou.
Většinu pravidel, jak se chovat v přírodě, určitě známe. Teď už jen najít vůli se jimi řídit. Pomůže nám, když porozumíme všem důsledkům našich výprav (na hory, vodu, do lesa...) a budeme si je neustále připomínat. A ne, že bychom chtěli být pesimisté, ale pár odstrašujících příkladů je tentokrát namístě.

5 zásad pobytu v přírodě

1. Co si přinesete, to si odneste

Jedno z nejzásadnějších pravidel. Platí nejen při výpravách do vesmíru nebo na Antarktidu, kde je „odpadové hospodářství” dokonce i součástí mezinárodních smluv. Na treku se nemusíme řídit zrovna Madridským protokolem, ale selský rozum nás nabádá nenechat za sebou žádné odpadky. Jak prosté. 

Můžeme diskutovat o tom, jak dlouho se rozkládají odpadky (například žvýkačky okolo 50 let, plechovky zhruba 15 let a odhozené baterie překvapí další generace ještě za 500 let). Mnohem efektivnější jsou však obrázky nebohých zvířat uvězněných v hrdlech lahví nebo poraněných o otevřené konzervy. Nemluvě o tom, jak skončí pod koly aut, když se vydají přes silnici za vůní odhozeného jídla (které se přece za pár dní rozloží, tak komu by uškodil jeden ohryzek). Představa to není příjemná, ale účinná při nabádání k ohleduplnosti.

Zásada č.1: Vždy s sebou voz pytel na odpadky. Na všechen svůj odpad i na ten, který po cestě najdeš.

České Švýcarsko

2. Respektujte řád chráněných oblastí

Každý národní park, oblast, rezervace a památka má svůj řád. Pravidla se tu liší podle typu chráněné zóny, ale obecně nesmíme chodit mimo vyznačené cesty, jezdit sem auty, tábořit mimo místa k tomu vyhrazená, sbírat rostliny, chytat živočichy atd. To vše, abychom zachovali tamní ekologickou jedinečnost a biodiverzitu.

A proč se například nesmíme pohybovat mimo značené stezky? Protože chceme mít na světě ještě pár míst, kam lidská noha nevkročila. Co noha! Světe div se, i příroda má ráda ticho, tmu a čistý vzduch. Tak jako my, když si tam jezdíme odpočinout. A také proto, že i fauna a flóra potřebují k životu klid. Typicky hmyz, který se vlivem umělého osvětlení stává až příliš snadnou kořistí. Nebo ptáci a netopýři, kteří se k smrti vyčerpávají oblétáním rušných oblastí. A jiná zvířata, která jsou kvůli podráždění náchylnější k nemocem a snižuje se jejich šance na rozmnožování a přežití mláďat.

Zásada č.2: Přistupuj k přírodě, jako bys měl audienci u královny (rozuměj matky přírody). Seznam se s jejím protokolem a dodržuj ho.

3. Táboření a rozdělávání ohňů jen na povolení

V přírodě je spousta míst, na kterých můžete legálně tábořit a nocovat. Však se jim také budeme věnovat v jednom z příštích článků. Pro tentokrát si ale řekneme, jaké jsou zásady rozdělávání ohňů. A pomineme v tuto chvíli fakt, že nikdy nesmíme rozdělávat oheň (nebo kouřit) tam, kde je to výslovně zakázané, nebo pokud je kvůli nadměrnému suchu vydán celostátní/regionální zákaz. Oheň rozděláváme:

  • vždy minimálně 50 metrů od okraje lesa
  • v dostatečné vzdálenosti od čehokoliv hořlavého (vysoká tráva apod.)
  • pouze na vyhrazených tábořištích (je-li to zapsáno v místních pravidlech)
  • obložený kameny, pískem, ve vyhloubené díře apod.
  • s pomocí suchých větví a klacků – jen těch, které najdeme na zemi
  • bez použití benzínu, nafty, lihu a jiných látek, které se snadno vymknou kontrole
  • jen tak velký, abychom ho dokázali zvládnout a nikdy ho nenecháme bez dozoru

A při zhášení musíme být stejně opatrní. Tábořiště opustíme až poté, co ho prolijeme vodou nebo důkladně zasypeme zeminou. Zvláště jehličnaté lesy s hrabankou jsou náchylné na opětovné zahoření.

Zásada č.3: Nezahrávej si s ohněm. Měj z něho respekt a neriskuj zdraví zvířat a rostlin.

4. Pečujte o vodu a její okolí

Opět se k tomu vracíme – co si do přírody přineseme, to si také odneseme. A to platí i pro „tekuté” materiály, které voda rádoby spláchne a nikdo nic nepozná. Nebo snad ne? Pozor! Příroda není toaleta. Cokoliv, co do ní přirozeně nepatří, může katastrofálně ohrozit život v řece. Oleje, chemikálie, baterie...

Už jste slyšeli o tzv. efektu motýlích křídel? Na jednom místě mávne motýl křídly a na druhém to způsobí hurikán. Tak k tomu bychom přirovnali jakékoliv znečišťování řek a potoků. Vy jste možná jen jedna skupinka trampů, ale podél řeky jich bude daleko víc (kolikrát je to jak na „Václaváku”), a kdyby všichni bezstarostně vylévali nečistoty do vody, myli v ní své mastné hrnce, čistili vybavení atd., rázem bychom měli po křišťálově čistých studánkách a průzračných horských bystřinách. A stejně tak nechceme podél řeky vídat ryby uvězněné v plastových taškách nebo ptáky zamotané do rybářských vlasců.

Zásada č.4: Neudělej nic, co by mohlo ohrozit život v řece. Bez čisté vody už žádný život nebude.

5. Netrhejte rostliny a neplašte zvířata

Už jsme zmínili trampy, vodáky, rybáře, ještě nám zbývají houbaři a náš český národní sport – houbařina. Snažme se při ní neničit houby, které nejíme nebo neznáme, a především podhoubí. Stromy by bez něho nepřežily a les by zaplavilo obrovské množství organického „odpadu”. Jsou to právě houby, které rozkládají všechny zbytky odumřelých rostlin. Bez nich by odpad dosahoval až do korun stromů a všechno živé by se pohřbilo a zadusilo.

Snažme se také neplašit zvířata například tím, že necháme volně pobíhat své psy. Pes samozřejmě do lesa smí, a dokonce ho můžete mít bez vodítka, vždy ale na dohled a na povel. Jinak budete mít u myslivců zle. A ještě větší zlo můžete způsobit zvířatům. Slušnost a tolerance by měla platit hlavně vůči nim.

Zásada č.5: Má mě ráda, nemá mě ráda? Netrhej zbytečně. Příroda tě má ráda, tak jí tu lásku oplať.


Další články

Jak mormonský pilot vykouzlil vánoční atmosféru pomocí fondánu

Prožít Vánoce v německém zajateckém táboře je samo o sobě natolik smutné, že nás z těch představ sotva něco vytrhne. A přesto... Dojemný příběh poručíka Terryho nám ukazuje, že i v nejtemnějších

Malé vánoční příměří roku 1944

Za druhé světové války nedošlo k žádnému velkému příměří jako o Vánocích roku 1914. Tenkrát tisíce francouzských, německých a britských vojáků opustili své zákopy a setkali se v „zemi nikoho”, aby si

Vznik československého letectva: Příběh odboje a vzletu

Letos v říjnu uplyne 105 let od vzniku československého letectva. Podle historiků datujeme jeho začátek k 30. říjnu 1918, kdy důstojníci rakousko-uherské armády ustanovili v P

Jak se připravit na výšlap do vysokých nadmořských poloh

„Nejnáročnější byl pro mě výstup ke gejzírům El Tatio ve výšce zhruba 4.500 m n. m. Nebo na chilskou náhorní plošinu Chajnantor, kde má Evropská jižní observatoř své špičkové teleskopy. To bylo o

ANCHOR_TOP_TITLE

Ahoj!
Kdybychom mohli, podáme vám ruku na pozdrav.
To ale bohužel nejde a musíme si vzájemně podat jen vaše cookies. Jste pro?
Díky nim budeme vědět, jak to na našem webu žije a ukážeme vám jen takovou reklamu, co vás opravdu zajímá.
Co jsou cookies?

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Co jsou cookies?